Gångbrygga

Gångbrygga

Gångbryggan fyller flera funktioner på ett tak. Framförallt att agera horisontell gångväg till serviceställen på taket men också att fästa fallskyddsutrustning i.