Snörasskydd

Snörasskydd

För att undvika olyckor med fallande snö och is behövs snörasskydd. Det finns olika regler för vilken grad av säkerhet som fordras beroende på snözon och taklutning. Dessa regler finns att läsa på Boverkets hemsida.