Lagning takläckage

Lagning takläckage

Om taket läcker måste det tätas och/eller repareras så snart som möjligt för att undvika bestående skador i taket.

En lagning av takläckage kan vara både litet och stort men bör alltid ses över genast.