Taksäkerhet

Taksäkerhet

Taksäkerheten är mycket viktig, både för de som är uppe på taket och de som befinner sig nere på marken. Därför ska alla tak som ska beträdas på något sätt vara säkerhetsutrustade.

Snörasskydd

För att undvika olyckor med fallande snö och is behövs snörasskydd. Det finns olika regler för vilken grad av säkerhet som fordras beroende på snözon och taklutning. Dessa regler finns att läsa på Boverkets hemsida.

Gångbrygga

Gångbryggan fyller flera funktioner på ett tak. Framförallt att agera horisontell gångväg till serviceställen på taket men också att fästa fallskyddsutrustning i.

Takstege

Takstegens funktion är att vara vertikal gångväg till serviceställen på taket samt att fästa personlig fallskyddsutrustning i.